ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์จากใจ ถวายพ่อหลวง
ข่าว ภูเก็ต

ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์จากใจ ถวายพ่อหลวง

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์จากใจ ถวายพ่อหลวง” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ผภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก., ผู้โดยสาร,หน่วยงานราชการ,สายการบิน และชุมชนรอบ ทภก. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องโถงอาคารผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.