ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์จากใจ ถวายพ่อหลวง
ข่าว ภูเก็ต

ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์จากใจ ถวายพ่อหลวง

วันที่ 31 ส.ค.60 นางสุพรรณี มิ่งเมือง ผู้ชํานาญการ 8 ฝ่ายอํานวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,130 ดอก ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตได้ร่วมกันจัดทำ ตามโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์จากใจ ถวายพ่อหลวง” ให้กับ นางวรรณิดา หนูคง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ตัวแทนนายอำเภอถลาง เพื่อมอบให้กับวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.60

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.