อบจ.ภูเก็ต ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ – ดอกดารารัตน์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ – ดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ หรือดอกดารารัตน์ เพื่อไว้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สำหรับดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เป็นดอกไม้ทรงโปรด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เคยพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่เสมอ เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใด จะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ และทุกครั้งที่เสด็จฯ มา ก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือ ดอกดารารัตน์ หรือดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของความรักความผูกพันธ์ของทั้ง 2 พระองค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.