ทภก. ทำการฝึกซ้อมการดับเพลิงด้วยไฟจริงครั้งที่ 2/2561
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ทำการฝึกซ้อมการดับเพลิงด้วยไฟจริงครั้งที่ 2/2561

วันที่ 23 มี.ค.61 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทภก. ทำการฝึกซ้อมการดับเพลิงด้วยไฟจริงครั้งที่ 2/2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และกู้ภัยเกิดทักษะและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ณ บริเวณบ่อไฟใกล้หัวทางวิ่ง 27

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.