ท่าอากาศยานภูเก็ต รณรงค์ แต่งกายด้วยชุดประจำถิ่น วันศุกร์
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต รณรงค์ แต่งกายด้วยชุดประจำถิ่น วันศุกร์

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประจำถิ่นทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในทุกวันศุกร์ และเพื่อสนับสนุนให้เป็นต้นแบบในการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.