ทต. วิชิตจัดโครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิตจัดโครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมระเงง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต มีการจัดโครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ประจำปี 2561 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทำหน้าที่ชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีนะหว่างผู้ชำระภาษีและเทศบาล โดยได้รับเกียรติจากนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวิชิต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในโครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ครั้งนี้ มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น มีการบรรยายในหัวข้อ ภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีป้าย โดยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต และมีการถาม – ตอบในช่วงท้ายของโครงการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.