ทต.ฉลองร่วมโครงการชาวฉลองร่วมใจ ลดใช้ พลาสติกและโฟม
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองร่วมโครงการชาวฉลองร่วมใจ ลดใช้ พลาสติกและโฟม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานในการเปิดโครงการ ชาวฉลองร่วมใจ ลดใช้ พลาสติกและโฟม พร้อมด้วย นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ นายศุภวัฒกัณฐ์ คุณลักษณ์ สมาชิกสภาฯ น.ส.นฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการ.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการฯ พนักงานฯ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลฉลอง อสม. ตำบลฉลอง เข้าร่วม ณ ซอยตาเอียด หมู่ที่ 1,4และ5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ทดแทนโฟม ซึ่งปัจจุบันพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายอาหารมักนิยมใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหารปรุงสำเร็จ เช่น ข้าวผัด ผัดกะเพรา ข้าวต้ม กระเพาะปลา ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น เนื่องจากสะดวก ใช้ง่าย รวดเร็ว และราคาถูก อย่างไรก็ตามการนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อนจัด เป็นเวลานาน ทำให้โฟมเสียรูปทรง และอาจหลอมละลายจนมีสารเคมีปนเปื้อนมากับอาหารได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.