ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด ด้านความปลอดภัยของ ชาวจีน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด ด้านความปลอดภัยของ ชาวจีน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2561 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต Mr. Zhou Haicheng กงสุลใหญ่ของสถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา Ms. Ma Cuihong รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ต ของกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา Ms. Zhang Xinhong ผู้อำนวยการสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย คณะจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ตำรวจภูธรภาค 8 กองทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัด กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานขนส่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค มูลนิธิกุศลธรรม สมาคมการท่องเที่ยวไทยจีน และสมาคมโรงแรมต่างๆ เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อต่างๆ ได้แก่

1.กิจกรรมดำน้ำตื้นมีอัตราการเสียชีวิตสูง และเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตที่ภาคใต้ของไทย
2.อุบัติเหตุที่เกิดจากการโดยสารทางเรือท่องเที่ยวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.อุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
4.การเช่าขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เริ่มดำเนินการตามกฎบังคับใช้แล้ว
5.จังหวัดภูเก็ตได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามชายหาด
6.เพิ่มมาตรการติดป้ายเตือนภัยที่เป็นภาษาจีนในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนเยอะ เช่น สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรม และเพิ่มจำนวนพนักงานที่เข้าใจภาษาจีนได้ หรืออาสาสมัครที่มีความสามารถในด้านภาษาจีน ในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาถึงภูเก็ตเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันภาคใต้ของไทยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจมากที่สุด โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาภาคใต้ของประเทศไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่เกือบ 3 ล้านคน (คิดเป็น 31% ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย ปี 2560 ทั้งหมด 9.8 ล้านคน และสร้างรายได้ให้กับสามจังหวัดดังกล่าวมากกว่า 1 แสนล้านบาท

จากสถิติพบว่า ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าสู่ประเทศไทยโดยผ่านสนามบินนานาชาติภูเก็ตและสนามบินกระบี่โดยตรงประมาณ 8.5 แสนคน ซึ่งได้เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปี 2560 ในเวลาเดียวกัน ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของปี 2561 ภูเก็ตเป็นเป้าหมายที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 และอันดับ 1 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนและรายได้ด้านเศรษฐกิจจากการบริโภคและการช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวจีนเป็นอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดเหตุกรณีครั้งใหญ่ขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรจังหวัด กรมการขนส่ง กรมเจ้าท่า ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2561 กีฬา ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมได้เข้าไปจัดการในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ร่วมกันในการนำตัวผู้ประสบเหตุไปรักษาและให้ความช่วยเหลือ หากจำเป็น กองทัพเรือภาคที่ 3 และตำรวจน้ำ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ก็ได้เตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการค้นหาผู้ประสบภัยและไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลล ช่วยประสานงานหลังเกิดเหตุ จากทั้งหมดดังกล่าวนี้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้ประสบเหตุรวมทั้งญาติและเพื่อน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.