ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ พี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ พี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น

วันที่ 25 มี.ค.61 เวลา 08.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม” ประจำปี 2561 โดย นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ ผอก.ฝอต.ทภก. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ทภก. ซึ่ง ทภก. จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อนำนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบ ทภก. จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอเอน โรงเรียนบ้านไม้ขาว โรงเรียนบ้านหมากปรก โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนบ้านแหลมทราย และบุตรหลานพนักงาน/ลูกจ้าง ทภก. มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยในปี 2561 ทภก. จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค.61 ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.