ทต.ฉลอง ประชุมร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉลอง

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในที่ประชุมร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉลองการดำเนินกิจการงานประปาเทศบาลตำบลฉลอง ณ ห้องประชุม CCTV ชั้น 1 อาคารจอดเครื่องจักรขนาดเบา เทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลฉลอง เข้าร่วม

เพื่อแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉลองการดำเนินกิจการงานประปาเทศบาลตำบลฉลอง การติดตั้ง ต่อเติมอุปกรณ์ประปา มาตรวัด การบำรุงรักษา การคิดราคาค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.