อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2560 โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 13-23 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวสู่การแข่งขันฟุตซอลในระดับนานาชาติ จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อประชุม ชี้แจง กฎ กติกาการแข่งขัน และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมนักกีฬาฟุตซอลแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าว

สำหรับประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายประเภทเยาวชน รุ่นไม่เกิน 14 ปี ชาย จัดแข่งขัน ณ สนามฟุตซอล ยิมส์ 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน, สนามฟุตซอล โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), สนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนบ้านอ่าวปอ, สนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนบ้านพรุจำปา, สนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่ม A ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36, โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล, โรงเรียนวัดเทพนิมิตร, โรงเรียนเทศบาลเมืองกะทู้ กลุ่ม B โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต, โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา กลุ่ม C โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว, โรงเรียนพิบูลสวัสดี, โรงเรียนบ้านใสน้ำเย็น, โรงเรียน อบจ.พังงา, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กลุ่ม D โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน, โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง, โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียนวัดลัฏิวนาราม

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม A โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม, เทศบาลเมืองภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.พังงา, โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กลุ่ม B โรงเรียนเมืองถลาง, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา, โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว, โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร กลุ่ม C โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 25002), โรงเรียนบ้านใสน้ำเย็น กลุ่ม D โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา, โรงเรียนพิบูลสวัสดี และโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.