อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันฟุตบอล จูเนียร์คัพ ปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันฟุตบอล จูเนียร์คัพ ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2561 โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และนักกีฬา เข้าร่วม

การจัดแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การบริหารจัดการของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งในปีนี้มีกำหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 โดยมีสถานศึกษา ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 30 ทีม ได้แก่ รุ่นอายุ 13 ปี ชาย จำนวน 13 ทีม รุ่นอายุ 15 ปี หญิง จำนวน 5 ทีม และรุ่นอายุ 17 ปี ชาย จำนวน 12 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ชาย-หญิงได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในรายการแข่งขันระดับชาติในอนาคต

สำหรับผลการแข่งขันฯ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 20,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 10,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 8,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 20,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 10,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเมืองถลาง ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 8,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 30,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 20,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การแข่งขันฟุตบอลตลอด 1 เดือน ถือเป็นโอกาสอันดีที่สถานศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจแล้ว หัวใจสำคัญของการแข่งขันก็เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างมิตรไมตรีต่อกัน

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร แต่วันนี้ทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา และการใช้เวลาว่างได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทั้งหลาย จะนำความรู้และประสบการณ์จากการแข่งขันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และร่วมกันพัฒนากีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.