จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
ข่าว ภูเก็ต

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) ในโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับโลหิตบริจาคจากข้าราชการ พนักงานบริษัท และประชาชนที่เข้ามารับบริการกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.