อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการป้องกันดูแล การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและความสะอาดของหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.