อบจ.ภูเก็ต ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครจิตอาสา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมสมัครจิตอาสา

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ มอบหมายให้จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) ในระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ นำหลักฐานการสมัครบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาสมัคร

เมื่อผ่านจุดลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา อาชีพ กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว และความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ ยานพาหนะที่ขับได้ ว่ายน้ำ งานช่าง ความสามารถด้านภาษา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จะได้รับหมวกพระราชทาน และผ้าพันคอพระราชทาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา

หลังจากนั้น จิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนแห่งการทำความดีด้วยหัวใจ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.