ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้ามอบดอกไม้ ในโอกาสเปิดดำเนินการร้านจิตรลดา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้ามอบดอกไม้ ในโอกาสเปิดดำเนินการร้านจิตรลดา

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคุณนาริน อุทัยวรรณ์ กรรมการบริหารร้านจิตรลดา ในโอกาสเปิดดำเนินการร้านจิตรลดา ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (อย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งเป็นการเปิดดำเนินการภายหลังการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเสร็จสิ้น ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้สนับสนุนพื้นที่ร้านจิตรลดา 2 พื้นที่ ได้แก่บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ใกล้กับเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารแถว G/H) และบริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระหว่างประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 6 และ 7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน ทภก.ต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.