อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม “หอทะเบียนที่ดิน ‘2559” สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบการติดตามผลจากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตครั้งก่อน รวมไปถึงการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค การยกเลิกสัญญาและคืนสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ตลอดจนมาตรการขึ้นป้ายโฆษณาโครงการต่างๆ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาต่างๆ ได้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน “โครงการ ภัสสร 70 (เกาะแก้ว)” บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด ข้อแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 7 “โครงการ วานิช เบย์ฟร้อนท์ วิลล์” นางสาวลักษิกา แก้วบำรุง และนางพวงเพ็ญ ฤทธิบูรณ์ ขอรับโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน “โครงการ รอยัล เอสเตท เดอะปาร์ค”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.