อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม “หอทะเบียนที่ดิน ‘2559” สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบการติดตามผลจากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตครั้งก่อน รวมไปถึงการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค การยกเลิกสัญญาและคืนสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ตลอดจนมาตรการขึ้นป้ายโฆษณาโครงการต่างๆ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาต่างๆ ได้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน “โครงการ ภัสสร 70 (เกาะแก้ว)” บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด ข้อแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 7 “โครงการ วานิช เบย์ฟร้อนท์ วิลล์” นางสาวลักษิกา แก้วบำรุง และนางพวงเพ็ญ ฤทธิบูรณ์ ขอรับโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน “โครงการ รอยัล เอสเตท เดอะปาร์ค”

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.