อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม “หอทะเบียนที่ดิน ‘2559” สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561 โดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค การยกเลิกและค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค รวมถึงติดตามผลจากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตครั้งก่อน กรณีข้อพิพาทจากการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “อรุณสมสแควร์ ภูเก็ต” ของบริษัท อรุณสม จำกัด กรณีร้องเรียนโครงการพนาสนธิ์ วิลล่า (บ่อแร่) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของบริษัทพนาสนธิ์ พัฒนา จำกัด และกรณีร้องเรียนโครงการพนาสนธิ์ เรสซิเด้นท์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ของบริษัทพนาสนธิ์ เรสซิเด้นท์ จำกัด

พร้อมกันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาต่างๆ ได้แก่ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน (มหาชน) บริษัท บ้านจรุงกลิ่น จำกัด ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน บริษัท ซันปาล์ม วิลเลจ จำกัด ขอแก้ไขแผนผังโครงการฯ และบริษัท ทีพี วิลเลจ จำกัด ขอจำนองวงเงินเกินสองในสาม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.