ประชุมการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการจัดระเบียบสังคม (การจัดระเบียบแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ) โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการบริเวณห้างลัคกี้คอมเพล็กซ์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และมีผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมประชุมด้วย ในที่ประชุมได้สรุปให้ผู้ประกอบการค้าทั้งหมด หยุดค้าขายในวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 และให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตทำความสะอาด และได้จัดให้ผู้ประกอบการค้าไปขายในพื้นที่ใหม่บริเวณถนนด้านหลังห้างลัคกี้คอมเพล็กซ์ โดยให้เทศบาลนครภูเก็ตไปตีเส้น จับสลากและจัดระเบียบให้มีความเรียบร้อย สวยงาม พร้อมกำหนดกฎกติกาต่างๆ โดยจะให้มาขายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจับสลากวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ในการนี้ ผู้ประกอบการได้มีหนังสือ ยื่นขอเสนอที่จะกลับมาค้าขายที่เดิม จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการค้าในด้านต่างๆ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.