แถลงความคืบหน้า งาน ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

แถลงความคืบหน้า งาน ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมจัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน” ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-17 มีนาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการจัดงานแบบตลาดวัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการแต่งกายชุดย้อนยุค อาหารพื้นเมือง และการจำลองที่อยู่อาศัยของคนในยุคสมัยก่อน มีการจำลองตลาดน้ำ และการจัดแสดง แสง สี เสียง เนื้อหาของบทที่จะนำเสนอผ่านตัวละครต่างๆ จะเน้นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่รับชมมีความเข้าใจ และรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของทุ่งถลางชนะศึก และเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง เป็นที่จัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในทุกปี และในปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบหลักในเรื่องการแสดง แสง สี เสียง การปรับพื้นที่ ซึ่งจะมีการจำลองวิถีชีวิตการแต่งกายในยุคสมัยก่อน นอกจากการแสดงบนเวทีแล้วจะมีการจำลองบ้าน วีถีชีวิต การละเล่นต่างๆ ที่สะท้อนถึงปี พ.ศ.2328 วันที่ 13 มีนาคมซึ่งเป็นวันชนะศึก โดยการจัดงานปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีอื่นๆ ในหลายจุด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นจุดขายของอำเภอถลางในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมซื้อสินค้า อาหาร และชมการแสดง จังหวัดภูเก็ตต้องการหวังผลระยะยาว เพราะฉะนั้นในปีนี้มีการปรับรูปแบบเพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาลัยราชภัฏภูเก็ต ในเรื่องการออกแบบบ้านไม้ไผ่ ในการจำลองบ้านสมัยโบราณในแต่ละจุดจะมีความหมายทั้งหมด

ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวในส่วนการดำเนินกิจกรรมภายในงานว่า ขณะนี้ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานจ้างจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร รวมถึงการจัดทำฉากเวทีการแสดง จัดทำลานวัฒนธรรม พร้อมจัดการแสดงพื้นบ้าน และการตกแต่ง ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ส่วนงานระบบแสง สี เสียง ประกอบการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเอกสารและเสนอราคา

สำหรับกิจกรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม จะมีการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด/วัน การละเล่นพื้นบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด/วัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัย การแสดงความสามารถของเด็กหรือเยาวชน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด/วัน ตลาดพื้นบ้านโดยใช้แคร่ จำนวน 50 แคร่ เป็นร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป และอาหารอร่อยภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำผังร้านค้าโดยรวม และนัดคุยกับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสรุปรายละเอียดและจำนวนร้านค้าตลาดประชารัฐที่จะนำมาจำหน่ายร่วมกับร้านค้าที่ อบจ.จัดสรร

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.