ชดเชย ผลกระทบจาก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ชดเชย ผลกระทบจาก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 25 ส.ค.60 ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง และ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเช็คจ่ายค่าชดเชย เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ให้กับเจ้าของอาคารที่ได้รับผลกระทบฯ และเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ ทอท. กำหนด โดย ทอท. ได้จ่ายค่าชดเชยไปแล้วรวมทั้งสิ้น 737 อาคาร เป็นจำนวนเงินประมาณ 135 ล้านบาท และในครั้งนี้จ่ายเพิ่มอีก 154 อาคาร รวมเป็นเงิน 31,432,839.66 บาท ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.