ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรมของส่วนงาน ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2561” ซึ่งจัดการอบรมระหว่าง วันที่ 6-7 ส.ค.61 ณ ธัญญะปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท ภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.