ประชุม ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด ถ.เทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด ถ.เทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และการรักษาความสะอาดถนนเทพกระษัตรี 402 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ ได้พิจารณาแนวทางการปรับภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนเทพกระษัตรี 402 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะกลางถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสองข้างทาง และการปรับปรุงตกแต่งต้นตาลโตนด และต้นไม้ใหญ่บริเวณเกาะกลางถนน และบริเวณสองข้างทาง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.