ควบคุมการแพร่ระบาด  ไข้เลือดออก และ ชิคุนกุนยา
ข่าว ภูเก็ต

ควบคุมการแพร่ระบาด ไข้เลือดออก และ ชิคุนกุนยา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมน้ำใจ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,2 ลงพื้นที่ชุมชนบริเวณโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,2 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ชิคุนกุนยา พร้อมแจกทรายอะเบท ให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.