กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ ฅน รัก คลอง
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ ฅน รัก คลอง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำประชาชนจิตอาสา จำนวน 700 คน เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

หลังเสร็จสิ้นพิธี ประธานได้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ผ่านชุมชนไปจนถึงบริเวณทำกิจกรรม จุดที่ 1 (ปลายน้ำ) ร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาริมคลอง โดยกำลังมวลชนจิตอาสาแยกย้ายกันร่วมกิจกรรมการพัฒนา จุดที่ 1 (ปลายน้ำ) และจุดที่ 2 (กลางน้ำ) จากนั้นประธานเดินทางโดยรถยนต์ไปยังบริเวณทำกิจกรรมจุดที่ 3 (ต้นน้ำ) ร่วมกิจกรรมทำฝายกั้นน้ำ

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมกับจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในห้วงเดียวกับส่วนกลาง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าธุลีพระบาทที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ชุมชนริมน้ำ มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความยั่งยืน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.