ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ทภก. จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส ให้การต้อนรับผู้โดยสาร จำนวน 354 คน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG953 เดินทางจากเมืองโคเปนเฮเกน – จังหวัดภูเก็ต โดย นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร, พนักงานงาน/ลูกจ้าง ทภก. และสายการบินไทย ให้การต้อนรับ พร้อมแจกขนม Candy Cane Cookies ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ต่อจากนั้นจัดกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงอวยพรวันคริสต์มาส พร้อมแจกขนม Candy Cane Cookies ให้กับผู้โดยสาร ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.