เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10
ข่าว ภูเก็ต

เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 19.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 10 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในพิธีเปิดงาน ได้มีการร่วมกันปรุง บีไถ่บ๊ากหม้อใหญ่ที่สุดในโลก โชว์การทำยำย่าหนัดภูเก็ต การแข่งขันการทำยำย่าหนัดภูเก็ต การแข่งขันทำค๊อกเทลสับปะรด และการแสดงของวงเล็กๆ

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก็ต อาหารของชาวภูเก็ตได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและชาวจีน จึงกล่าวได้ว่าอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนภูเก็ต การได้ลองลิ้มอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ก็เสมือนกับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตผ่านอาหารการกินไปด้วย

ดังนั้น แนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมือง มาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.