ทต.ฉลองจัดโครงการขยับกาย สบายใจ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการขยับกาย สบายใจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยับกาย สบายใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสุครีพ ดีหมั้น ประธานสภาฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ กองสวัสดิการและสังคม นางสาวกฤตพร กิตติวงศ์สันติ วิทยากร ผู้สูงอายุในตำบลฉลอง จำนวน 50 คน เข้าร่วม ณ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ซึ่งนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯได้กล่าวว่าเทศบาลตำบลฉลองได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวดังนั้น การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว การจัดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญอันจะมีผลทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรงมีอายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้บุตรหลานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.