ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ

วันที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา ประทีป ณ ถลาง รอก.ฝผง.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. นำขยะอันตรายไปทิ้ง ณ ตู้ทิ้งขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู โดยมี นางอมรรัตน์ เผ่าจำรูญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมทิ้งขยะอันตราย ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายติดตามข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอยในส่วนราชการ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล สาคูเป็น จุดหนึ่งที่ทางจังหวัดภูเก็ตกำหนด ให้จัดทำตู้สำหรับ ทิ้งขยะอันตราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.