ทต.ฉลองจัดโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมี สมาชิกสภาฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ครู-นักเรียนโรงเรียนการศึกษานอกระบบ ผู้ประกอบการร้านอาหารในตำบลฉลอง คุณนันทนิตย์ เจริญไธสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต วิทยากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกาล่า 1 อัญชันลิน่า โฮเทล ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักต่อการคัดแยกและการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะดำเนินการกำจัดโดยเตาเผาขยะลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ซึ่งนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ ได้กล่าวว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ การนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่เตาเผาขยะ อีกทั้งช่วยลดโลกร้อน ซึ่งโครงการในครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ หากขาดการมีส่วนร่วมของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน หรือแม้แต่บ้านเรือนที่ท่านอาศัยอยู่ เพียงแค่ท่านช่วยแยกขยะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.