ทต.ฉลองร่วมประชุม เรื่อง การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองร่วมประชุม เรื่อง การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นางสาวพัชรีย์ ศรีสุข นักสุขาภิบาลปฏิบัติการร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศรีตรัง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมมีการนำเสนอข้อมูลรูปแบบการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของพื้นที่ต้นแบบตามโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) โดยนางสาวพัชรีย์ ศรีสุข นักสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.