ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่ง ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน
ข่าว ภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่ง ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 2 ธ.ค.61 เวลา 16.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในจังหวัดภูเก็ต การนี้ นายบรรพต สอนโต ผอก.ฝรภ.ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรม เดินขบวนประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี พ.ศ.2547 และถนนคนเดินหลาดใหญ่

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.