ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงภูเก็ต

การดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 42.0 กม. ระยะที่ 2 ต่อขยายเส้นทางจากจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 402 และ 4026 เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟที่สถานีรถไฟท่านุ่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น ระยะทาง 16.5 กม. รวมระยะทางทั้งหมดของโครงการ 58.5 กม.

สำหรับแนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีนั้น ทางวิ่งระดับพื้นดิน (At Grade) บางช่วงเป็นทางวิ่งลอดใต้ดิน (Underground) และทางวิ่งยกระดับ (Elevated) บริเวณทางเข้าสนามบินภูเก็ต ทางวิ่งช่วงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง เป็นทางคู่ (Double Track) ตลอดแนวเส้นทาง มีการใช้ช่องจราจรร่วมกับรถยนต์ในบางช่วง มีการปรับเปลี่ยนการจัดการจราจรในเขตเมือง ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม. ในเขตนอกเมือง ความเร็วเฉลี่ย 20-40 กม./ชม. ในเขตเมือง ซึ่งทั้งโครงข่ายมีสถานี จำนวนทั้งสิ้น 24 สถานี โดยในช่วงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง มี 21 สถานี แบ่งเป็น สถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี ได้แก่ 1.สถานีท่าอากาศยานภูเก็ต (สถานียกระดับ) 2.สถานีเมืองใหม่ 3.สถานีโรงเรียนเมืองถลาง 4.สถานีถลาง (สถานีใต้ดิน) 5.สถานีอนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 6.สถานีเกาะแก้ว 7.สถานีขนส่ง 8.สถานีราชภัฏภูเก็ต 9.สถานีทุ่งคา 10.สถานีเมืองเก่า 11.สถานีหอนาฬิกา 12.สถานีบางเหนียว 13.สถานีห้องสมุดประชาชน 14.สถานีสะพานหิน 15.สถานีศักดิเดชน์ 16.สถานีดาวรุ่ง 17.สถานีวิชิต 18.สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก 19.สถานีป่าหล่าย 20.สถานีโคกโตนด 21.สถานีฉลอง ส่วนอีก 3 สถานี เป็นสถานีระดับดิน อยู่ในการพัฒนาโครงการระยะที่ 2 นอกเหนือจากเขตที่ รฟม. จะดำเนินการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานีท่านุ่น สถานีท่าฉัตรชัย และสถานีประตูเมืองภูเก็ต

ส่วนรูปแบบอาคารสถานีและสิ่งก่อสร้างสำหรับสาธารณะอื่นๆ ในโครงการจะคำนึงถึงอัตลักษณ์ และบริบทของจังหวัดภูเก็ต การออกแบบชานชาลา ต้องสอดคล้องกับระบบปฏิบัติการของการเดินรถ สอดคล้องกับระบบการสัญจร และระบบการเดินรถ มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน สอดคล้องกับการออกแบบโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสาร จำนวนรถไฟในแต่ละเที่ยว มีแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สอดคล้องกับข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม มีแผนการก่อสร้างที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหา และปรับให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด การออกแบบมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับที่ตั้งอาคาร และสภาพแวดล้อมได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.