ท่าอากาศยานภูเก็ต แข่งขันกีฬาภายในของ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต แข่งขันกีฬาภายในของ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

วันที่ 9 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสานสามัคคี ภายใต้กิจกรรมชื่อ “ฝรภ.สานสัมพันธ์ สานสามัคคี” โดยมี นายบรรพต สอนโต ผอก.ฝรภ.ทภก. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน ณ ลานกีฬาภายในบ้านพักพนักงาน ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.