พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “นครภูเก็ตเกมส์” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับนักกีฬา และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “นครภูเก็ตเกมส์” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ และเมืองพัทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย ในการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และในปีนี้ได้มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันฯ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ รอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแต่ละภาค หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่ละภาค เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร และเทศบาลนครภูเก็ต เข้ารอบชิงชนะเลิศโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกระดับภาค นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ อายุ 12 ปี อายุ 14 ปี อายุ 16 ปี และอายุ 18 ปี แข่งขันกีฬา 11 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอลในร่ม, วอลเล่ย์บอลชายหาด, เทเบิลเทนนิส, กรีฑา, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน, หมากรุกไทยและหมาดฮอสไทย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 226 แห่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12,592 คน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.