สนามบินภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

สนามบินภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต

9 ต.ค.61 ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลถือศีล กินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี และเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต โดย เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3005 และเที่ยวบินที่ FD3162 พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 4 และ 6 ต่อจากนั้นให้การต้อนรับผู้โดยสารด้วยการแสดงการเชิดสิงโต ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.