กิจกรรม ผู้หญิงยุคใหม่ กินได้ ออกกำลังกายเป็น
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรม ผู้หญิงยุคใหม่ กินได้ ออกกำลังกายเป็น

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เสริมสร้างการมีสุขภาพดีอย่างรอบด้านให้แก่ผู้หญิง จัดกิจกรรม “ผู้หญิงยุคใหม่ กินได้ ออกกำลังกายเป็น” โดยมีคุณนามชนก สีหยาตรา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำศูนย์เวชศาสตร์กีฬาฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงแนวทางการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง และยังมี Workshop การทำอาหารเมนูสุขภาพอีกหลากหลายเมนู โดยทีมเชฟจากบริษัทธัญญปุระ ภูเก็ต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสุขต่อการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและคนใกล้ตัว บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา

อนึ่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “Be Healthy Fair 2017 มหกรรมสุขภาพ 22 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Health for Smart Life เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างรอบด้าน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาด เริ่มตั้งแต่การมีโภชนาการที่ดี มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการมีเกราะคุ้มกันทางจิตใจ และยังเป็นการแสดงความขอบคุณคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นผู้ดูแลสุขภาพเสมอมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.