กิจกรรม คุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ โดย รพ.กรุงเทพภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรม คุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ โดย รพ.กรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “คุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ” โดยมีนพ.ศุภกฤต สำราญชัยกร และ พญ.ศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ ความเสี่ยงและอาการผิดปกติของคุณแม่ตั้งครรภ์ การคลอดบุตรด้วยวิธีต่างๆ โดยภายในกิจกรรมยังมีการฝึกปฏิบัติการอาบน้ำและเช็ดสะดือลูกน้อย ภายใต้การให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยคุณสุมลทิพย์ สนธิเมือง พยาบาลวิชาชีพและทีมงานจากแผนกห้องคลอดและทารกแรกเกิด ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา

อนึ่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “Be Healthy Fair 2017 มหกรรมสุขภาพ 22 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Health for Smart Life เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างรอบด้าน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาด เริ่มตั้งแต่การมีโภชนาการที่ดี มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการมีเกราะคุ้มกันทางจิตใจ และยังเป็นการแสดงความขอบคุณคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นผู้ดูแลสุขภาพเสมอมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.