กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณสะพานเทพศรีสินธุ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,000 คน

เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัด ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว รวม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันทำกิจกรรมพร้อมกันทั้งจังหวัด 9 จุดแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4,000 คน 2. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บรเวณหมู่ที่ 4 บ้านท่าสัก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน 3. กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ มีพสกนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ประชาชนชาวภูเก็ต รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี “เมืองไทยแข็งแรง คนไทยแข็งแรง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.