ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝ่ายดับเพลิงฯ ต้อนรับคณะ จาก รร.กาละพัฒน์
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝ่ายดับเพลิงฯ ต้อนรับคณะ จาก รร.กาละพัฒน์

วันที่ 19 ก.พ. 61 ทภก. ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนกาละพัฒน์ ในการเยี่ยมชม ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทภก. ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้เครื่องมือในการดับเพลิงเบื้องต้น และได้ชมการสาธิตในการใช้รถดับเพลิงหากเกิดเพลิงไหม้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.