ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบแจกัน ยินดี การไฟฟ้า อำเภอถลาง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบแจกัน ยินดี การไฟฟ้า อำเภอถลาง

วันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดง ความยินดีกับ นายสุทรรศน์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ในโอกาสที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าถลาง 2 สถานีไฟฟ้าถลาง 3 และสถานีไฟฟ้ากะรน โดยทำพิธีเปิดพร้อมกันทั้ง 3 สถานี ซึ่งสถานีไฟฟ้าถลาง 2 มีนายกองโท อดุลย์ ชูทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้านหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.