โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ดูงานการให้บริการด้านการแพทย์
ข่าว ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ดูงานการให้บริการด้านการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ และคณะอาจารย์จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านการแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพในระดับสากล พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การรักษาเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จักษุ ศูนย์หัวใจ และศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านสาธารณสุขต่อไป ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.