ทต.ฉลอง หารือตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง หารือตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร

วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 15.40 น. นายกสำราญ จินดาพลลงพื้นที่หมู่ 6 ตำบลฉลอง เพื่อหารือกับชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยมีชาวบ้านตำบลฉลองสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลม้าผสมกับน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งปุ๋ยหมักที่ทำมานี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากในด้านการเกษตร อาทิ

  1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ในดินและน้ำ
  2. ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น
  3. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
  4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรคและแมลง
  5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทำให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
  6. ช่วยให้ผลผลิตคงทน เก็บรักษาไว้ได้นาน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.