ทต.ฉลอง หารือตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง หารือตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร

วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 15.40 น. นายกสำราญ จินดาพลลงพื้นที่หมู่ 6 ตำบลฉลอง เพื่อหารือกับชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยมีชาวบ้านตำบลฉลองสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลม้าผสมกับน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งปุ๋ยหมักที่ทำมานี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากในด้านการเกษตร อาทิ

  1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ในดินและน้ำ
  2. ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น
  3. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
  4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรคและแมลง
  5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทำให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
  6. ช่วยให้ผลผลิตคงทน เก็บรักษาไว้ได้นาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.