ต้อนรับผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์

วันที่ 23 พ.ย.61 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วยพนักงาน ทภก.ให้การต้อนรับผู้โดยสารพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E1763 แบบอากาศยาน A320 เส้นทางการบิน เดลี – ภูเก็ต – เดลี ซึ่งเดินทางถึง ทภก. เวลา 07.00 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 180 คน นักบินและลูกเรือ จำนวน 6 คน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.