ผอ.การท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมถ่ายทอดแนวคิด
ข่าว ภูเก็ต

ผอ.การท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมถ่ายทอดแนวคิด

วันที่ 10 ส.ค. 60 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เดินทางเข้าร่วมถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในฐานะ Role Model เกี่ยวกับค่านิยม ท่าอากาศยานไทย (Core Values) เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม ท่าอากาศยายไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.