รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นิยมพงษ์ ต่อวงศ์ หัวหน้าแผนก Corporate Communications โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิตอลของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงานไปประยุกต์ใช้เมื่อได้ปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา ณ ห้องประชุมสำเภา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.