ชื่นชมในการให้บริการทางการแพทย์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ชื่นชมในการให้บริการทางการแพทย์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นพ.สุเทพ พิหาร อายุรแพทย์ ประจำแผนกผู้ป่วยนอก และคุณนงนุช แสงทับทิม ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนคุณทวีพงษ์ ลิมมากร ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มอบให้เพื่อแสดงความชื่นชมในการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลของคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล รวมไปจนถึงการสนับสนุนพื้นที่ให้ผู้พิการได้เข้ามาออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.