การดูแลนักท่องเที่ยว เพื่อลดอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
ข่าว ภูเก็ต

การดูแลนักท่องเที่ยว เพื่อลดอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง

นพ.นโรตม์ ตรีณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยคณะพยาบาลวิชาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การดูแลนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อลดอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง” ให้แก่ตัวแทนมัคคุเทศก์จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลและแนะนำนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องโดยสารด้วยเรือเร็ว หรือ Speedboat พร้อมเยี่ยมชมศักยภาพและความพร้อมทางการแพทย์และพยาบาลของสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ, และศูนย์เอกซเรย์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาลฯ ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อช่วยตอกย้ำและส่งเสริมภาพลักษณ์ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.