อัญเชิญอนุสาวรีย์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน
ข่าว ภูเก็ต

อัญเชิญอนุสาวรีย์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน

วันที่ 1 ธ.ค.60 พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ), และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ปรัมพิธี บริเวณสวนสาธารณะ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.