ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุน อุปกรณ์การแพทย์ รพ.อบจ.
ข่าว ภูเก็ต

ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุน อุปกรณ์การแพทย์ รพ.อบจ.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ร่วมน้ำใจสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับเงินรายได้ จากการทอดกฐินในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการวัดได้ลงความเห็นว่าจะมอบให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทั้งหมด เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.